Antenski sustavi

Zajednički antenski sustav je sastavni dio svakog novosagrađenog ili postojećeg višestambenog objekta, apartmana, hotela, i sl. Za manje sustave ne koristi se pretvorba TV signala ( programabilna pojačala i multiprekidači ), dok za veće antenske instalacije sa velikim brojem priključaka je potrebno TV signal transmodulirati tj. pretvoriti u oblik prikladan za prijenos kroz koaksijalni razvod. Takve sustave je potrebno redovno pregledavati i servisirati, barem jednom godišnje.

Mjerni protokol tj. mjerenje kvalitete TV signala obavljamo uz pomoć DVB-T/T2/S/S2/C mjernog instrumenta tipa Promax koji ima funkciju datalogger-a. Mjerne rezultate iz mjernog instrumenta u pisanom obliku zajedno sa certifikatima aktivne opreme, predajemo investitoru za potrebe tehničkog pregleda.